1323/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 11 kap. 2 § 2 mom. i utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007):

1 §
Domkretsar

Domkretsarna i ärenden som gäller utsökningsbesvär är för de tingsrätter som nämns i 11 kap. 2 § 2 mom. i utsökningsbalken (705/2007) följande:

1) Ålands tingsrätts domkrets omfattar området för landskapet Åland,

2) Esbo tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Västra Nyland,

3) Helsingfors tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Helsingfors,

4) Joensuu tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Norra Karelen,

5) Jyväskylä tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Mellersta Finland,

6) Kajana tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Kajanaland,

7) Kotka tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Kymmenedalen,

8) Kuopio tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Norra Savolax,

9) Lahtis tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Päijänne-Tavastland,

10) Villmanstrands tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Södra Karelen,

11) S:t Michels tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Södra Savolax,

12) Uleåborgs tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Uleåborgsregionen,

13) Björneborgs tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Satakunta,

14) Rovaniemi tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för utsökningsverket i Lappland och utsökningsverket i Länsi-Pohja,

15) Seinäjoki tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Södra Österbotten,

16) Tammerfors tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för utsökningsverket i Birkaland och utsökningsverket i Egentliga Tavastland,

17) Åbo tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Egentliga Finland,

18) Vasa tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten samt utsökningsverket i Brahestadsregionen,

19) Vanda tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2007

Justitieminister
Tuija Brax

Konsultativ tjänsteman
Kari Liede

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.