1317/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om ändring av lagen om fordonstrafikregistret (697/2006) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006. Lagens 3 § 2 mom. 6 punkt och 5 § 1 mom. 10 punkt träder dock i kraft först den 1 januari 2011.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 134/2007
KoUB 9/2007
RSv 87/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.