1316/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om temporär ändring av 14 § i lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen av den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003) 14 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 234/2007, som följer:

14 §
Utlämnande av enskilda offentliga uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-fentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att enskilt få uppgifter eller en kopia av offentliga uppgifter i registret enligt följande:

1) på basis av fordonets registreringstecken eller tillverkningsnummer uppgifter om fordonet, dess beskattning och inteckningar i fordonet samt om namn, adress och kontaktinformation i fråga om fordonsägare, fordonsinnehavare och trafikförsäkringstagare,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till den 31 december 2010.

RP 134/2007
KoUB 9/2007
RSv 87/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.