1315/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 2 mars 2007 om ändring av fordonslagen (233/2007) 1 och 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 2 november 2007. Lagens 3 § 23 punkt träder dock i kraft den 1 januari 2011.


Bestämmelserna i 66 § 1 mom. 5 punkten, 66 b § 1 mom. och 66 d § 1 mom. om anmälan och utredning i fråga om den som ansvarar för användningen av en bil tillämpas från den 1 januari 2011.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 134/2007
KoUB 9/2007
RSv 87/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.