1269/2007

Given i Helsingfors den 14 december 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 § i kommunikationsministeriets förordning om tillstånd till undantag för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av 19 december 2002 om tillstånd till undantag för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1252/2002) 3 § 1 mom. e-punkten, sådan den lyder i förordning 760/2003, som följer:

3 §
Längden på fordon och fordonskombination

1. Undantag kan beviljas för fordonskombinationer vilkas längd är högst följande:


e) 20,25 meter på medelaxelsläpvagnskombination vid transport av bilar, utan last 18,75 meter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 14 december 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överingenjör
Juha Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.