1242/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om livsmedelstillsyn

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 4 maj 2006 om livsmedelstillsyn (321/2006) 12 § 2 mom., som följer:

12 §
Ikraftträdande av vissa bestämmelser i livsmedelslagen

Livsmedelslagens 42 och 76 § träder i kraft den 1 maj 2008.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Terhi Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.