1155/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av 9 a och 17 § i lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/1977) 17 § 2 mom., sådant det lyder i lag 685/2002, och

ändras 9 a § 5 mom., sådant det lyder i lag 572/2007, som följer:

9 a §

Om folkpensionen i enlighet med 21 § i folkpensionslagen har avvägts enligt den tid som den försäkrade har varit bosatt i Finland, beräknas det extra fronttillägget på den oavvägda folkpensionen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 95/2007
ShUB 9/2007
RSv 55/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.