1115/2007

Given i Helsingfors den 30 november 2007

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 22 december 2006 om statens pensioner (1295/2006) nya 143 a och 143 b § som följer:

143 a §
Statskontorets deltagande i Pensionsskyddscentralens kostnader och förvaltning

Statskontoret svarar tillsammans med de övriga pensionsanstalterna för Pensionsskyddscentralens kostnader och betalar en verksamhetsbaserad serviceavgift för de tjänster Statskontoret anlitar vid Pensionsskyddscentralen. Bestämmelser om Statskontorets kostnadsandel och serviceavgift finns i 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006).

Bestämmelser om Statskontorets deltagande i Pensionsskyddscentralens förvaltning finns i 7 och 9 § i lagen om Pensionsskyddscentralen.

143 b §
Avtal om samarbete med andra pensionsanstalter

Statskontoret kan avtala om samarbete och ersättning för kostnader som samarbetet orsakar med den kommunala pensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen samt övriga pensions- och försäkringsanstalter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 53/2007
ShUB 13/2007
RSv 69/2007

Helsingfors den 30 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.