1108/2007

Given i Helsingfors den 29 november 2007

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 4 april 2006 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom. som följer:

7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 5820,73 euro/mån
9 B 5146,66 euro/mån
8 A 4946,41 euro/mån
8 B 4485,91 euro/mån
7 A 4050,88 euro/mån
7 B 3619,71 euro/mån
6 3229,80 euro/mån
5 2723,46 euro/mån
4 A 2456,95 euro/mån
4 B 2261,52 euro/mån
3 1955,09 euro/mån
2 1744,23 euro/mån
1 1670,40 euro/mån


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007. Löner enligt denna förordning betalas dock från den 1 oktober 2007.

Helsingfors den 29 november 2007

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.