1099/2007

Given i Helsingfors den 4 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter vassbuk år 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Riktat fiske efter vassbuk och fiske med trålfiskeredskap med under 32 millimeters maskstorlek förbjuds för fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland på Östersjön söder om breddgraden 60°30'N (ICES delområden 22―29 och 32).

Förvaring av fångst som fångats i ett riktat fiske efter vassbuk eller fiske med trålfiskeredskap med under 32 millimeters maskstorlek inom förbudsområdet (ICES delområden 22―29 och 32) ombord på ovan i 1 mom. avsedda fartyg samt omlastning och landning av sådan fångst från fartygen är förbjuden efter att denna förordning trätt i kraft.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 7 december 2007 och gäller till den 31 december 2007.

Helsingfors den 4 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Fiskeriöverinspektör
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.