1082/2007

Given i Helsingfors den 28 november 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 153 § 2 mom. i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006):

1 §

År 2008 är den arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 4,1 procent för arbetstagare under 53 år och 5,2 procent för arbetstagare som fyllt 53 år.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 28 november 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.