1054/2007

Given i Helsingfors den 23 november 2007

Lag om ändring av 2 § i lagen om Huvudstadsregionens samarbetsdelegation

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § i lagen av den 30 december 1996 om Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (1269/1996) ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Uppgifter

Samarbetsdelegationen kan dessutom enligt avtal åta sig uppbörden av den kontrollavgift som avses 4 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979) även i annan än regional kollektivtrafik.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 98/2007
KoUB 8/2007
RSv 76/2007

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.