1050/2007

Given i Helsingfors den 23 november 2007

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Bryssel den 19 december 2003 mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge ingångna avtalet om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna gäller som lag sådana de är bindande för Finland såsom medlemsstat i Europeiska unionen.

2 §

Vad som i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen (148/2004) och i 17 § 2 mom. i skjutvapenlagen (1/1998) bestäms om tillämpning av konventionen eller Europeiska unionens medlemsstater eller deras tjänstemän tillämpas även på Island och Norge samt på deras tjänstemän.

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 14/2007
LaUB 5/2007
RSv 37/2007

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.