1033/2007

Given i Helsingfors den 15 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen av tjänster som alltid besätts för viss tid

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen av den 30 november 1994 om tjänster som alltid besätts för viss tid (1060/1994) 3 och 5 § och

fogas till 1 § en ny 1 punkt, i stället för den 1 punkt som upphävts genom förordning 789/2001, som följer:

1 §

Följande tjänster besätts för viss tid, dock för högst fem år i sänder:

1) i arbets- och näringsministeriet tjänsten som kanslichef, tre tjänster som understatssekreterare och fyra tjänster som avdelningschef,


3 §

Tjänsten som direktör vid Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, besätts för högst tre år i sänder.

5 §

Tjänsten som riksförlikningsman besätts för fyra år i sänder.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 15 november 2007

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Arbetsmarknadsjurist
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.