1020/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Grönland och om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Grönland

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 12 juli 1985 om bringande i kraft av överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Grönland och om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen (588/1985).

2 §

Denna förordning och lagen av den 6 februari 2004 om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Grönland (95/2004) träder i kraft den 17 november 2007.

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.