1017/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av 3 § i lagen om farkostregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 november 2006 om farkostregistret (976/2006) 3 § 3 och 5 mom. som följer:

3 §
Myndigheter

Kommunikationsministeriet svarar för den allmänna styrningen av registerföringen. Den administrativa styrningen och utvecklandet av registerföringen ankommer på finansministeriet.


Genom förordning av finansministeriet kan åt en namngiven magistrat uppdras att fullgöra uppgifter i anslutning till förandet av farkostregistret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007
FvUB 5/2007
RSv 51/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.