1003/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av 19 § i lagen om försök med samarbete inom regioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 juni 2002 om försök med samarbete inom regioner (560/2002) 19 § som följer:

19 §
Finansministeriets uppföljningsansvar

Finansministeriet ska följa upp och utvärdera försöket med samarbete inom regioner. Försöksregionerna är skyldiga att ge finansministeriet alla uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen och utvärderingen av försöket.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007
FvUB 5/2007
RSv 51/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.