975/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av lagen om utlänningsverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 3 februari 1995 om utlänningsverket (156/1995) lagens rubrik samt 1―3 § som följer:

Lag

om Migrationsverket

1 §
Ställning

Migrationsverket lyder under inrikesministeriet.

2 §
Uppgifter

Migrationsverket ska föra ett utlänningsregister samt handlägga och avgöra de ärenden angående utlänningar och finskt medborgarskap som anges som dess uppgifter i lag eller förordning.

Migrationsverket ska tillhandahålla ministerierna och övriga myndigheter samt internationella organisationer information som gäller frågor inom dess verksamhetsområde.

3 §
Sökande av ändring

Bestämmelser om sökande av ändring i Migrationsverkets beslut finns i utlänningslagen (301/2004) och medborgarskapslagen (359/2003).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Vad som föreskrivs om Utlänningsverket någon annanstans gäller efter ikraftträdandet av denna lag Migrationsverket.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2007
GrUB 4/2007
RSv 48/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.