948/2007

Given i Helsingfors den 24 oktober 2007

Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 19 september 2006 om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen (856/2006) 2 § 1 mom. och 4 § 1 mom. som följer:

2 §
Antagningsgrunderna i utbildning avsedd för unga

Om det finns fler sökande till den gymnasieutbildning som är avsedd för unga än det finns studieplatser att fylla, antas de studerande till gymnasiet i den ordning som anges av det aritmetiska medeltalet av vitsorden i modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, hälsokunskap och geografi på avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. Höjda vitsord beaktas på basis av ett särskilt intyg som skolan utfärdat. Medeltalet räknas med en hundradels noggrannhet. Om flera sökande har samma medeltal, beaktas vid antagningen de sökandes ansökningsönskemål och därefter deras aritmetiska medeltal av vitsorden i de läroämnen som nämns ovan i detta moment samt i gymnastik, slöjd, huslig ekonomi, musik och bildkonst. Antagningen till finsk och svensk utbildning sker separat.


4 §
Antagningsgrunderna i annan gymnasieutbildning

Denna förordning tillämpas också vid antagning av studerande till studier som leder till International Baccalaureate-examen. Utbildningsanordnaren kan utreda om de sökande behärskar undervisningsspråket tillräckligt väl.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 oktober 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Undervisningsråd
Heikki Blom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.