943/2007

Given i Helsingfors den 25 oktober 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förmyndarverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i förordningen av den 10 september 1999 om förmyndarverksamhet (889/1999) 1 § och

ändras 7 § 2 mom. som följer:

7 §

Vad som föreskrivs i 1 mom. om antecknande av uppgifter i registret över förmynderskapsärenden, ska på motsvarande sätt tillämpas när förmyndarmyndigheten förordnar en intressebevakare enligt 12 § i lagen om förmyndarverksamhet eller när ett sakläge angående vilket en anteckning har gjorts i registret ändras genom ett avgörande av förmyndarmyndigheten. Om beslutet ska iakttas först när det har vunnit laga kraft, antecknas dock uppgifterna i registret först efter att detta skett.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

Helsingfors den 25 oktober 2007

Minister
Astrid Thors

Lagstiftningsråd
Markku Helin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.