909/2007

Given i Helsingfors den 18 oktober 2007

Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning rån undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § 1 mom. och 24 § 4 mom. i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) samt 11 § 4 mom. i lagen av samma dag om fritt bildningsarbete (632/1998), sådana de lyder, de två förstnämnda i lag 1071/2005 och det sistnämnda i lag 1200/2005:

1 §
Grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesutbildning och yrkeshögskolor

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 17―20 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) är det per studerande fastställda genomsnittliga priset per enhet

1) i grundläggande utbildning 6 219,48 euro,

2) i gymnasier 5 692,81 euro,

3) i yrkesutbildning 9 623,04 euro samt

4) i yrkeshögskolor 7 071,84 euro.

2 §
Grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut

Vid bestämmande av de priser per enhet för grundläggande konstundervisning som avses i 21 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 64,73 euro.

Vid bestämmande av de priser per enhet för medborgarinstitut som avses i 11 § 4 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 72,37 euro.

3 §
Bibliotek

Vid bestämmande av de priser per enhet för bibliotek som avses i 24 § 4 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per kommuninvånare fastställda genomsnittliga priset per enhet för bibliotek 52,06 euro.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 eller, om riksdagen godkänner statsbudgeten för 2008 senare än nämnda dag då statsbudgeten godkänns.

Förordningen tillämpas vid bestämmande av priserna per enhet för 2008.

Om den godkända statsbudgeten avviker från budgetpropositionen för 2008 till de delar som avses i denna förordning, bestämmer statsrådet nya genomsnittliga priser per enhet för 2008.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen 2008 (860/2007).

Helsingfors den 18 oktober 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Regeringsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.