868/2007

Given i Helsingfors den 14 september 2007

Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning av den 7 december 2006 om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser (1111/2006) 1 § till den del den gäller Joensuu, Kauhajoki, Salo och Seinäjoki tingsrätter som följer:

1 §

Tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser är följande:

Tingsrätt Kansli (f= filialkansli) Sammanträdesplats
Joensuu Joensuu Joensuu Kitee
--------------------------------------
Kauhajoki Kauhajoki Kauhajoki
--------------------------------------
Salo Salo Salo
--------------------------------------
Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Alavus
--------------------------------------

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

I fråga om Kauhajoki och Salo tingsrätter tillämpas förordningen dock redan från och med den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 september 2007

Justitieminister
Tuija Brax

Specialsakkunnig
Pekka Pärnänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.