855/2007

Given i Helsingfors den 13 september 2007

Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 1114/1998, 716/2002, 1416/2004 och 253/2007:

1 §

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 15 334 miljoner euro.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård € hälsovård €
0 – 6-åringar 5 906,79 718,18
7 – 64-åringar 290,49 819,35
65 – 74-åringar 777,28 1 932,50
75 – 84-åringar 4 690,86 3 730,68
personer som fyllt 85 år 13 045,86 6 464,33
3 §

De kalkylerade kostnaderna per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa i kommunen är 527,98 euro och de kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 47,67 euro.

4 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt servicebehovet hos gravt handikappade är 14,23 euro per kommuninvånare.

5 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt behovet av barnskydd är 40,20 euro per kommuninvånare.

6 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 354,01 euro per kommuninvånare.

7 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 992,87 euro per kommuninvånare.

8 §

Om inte något annat följer av statsbudgeten är statsunderstödet för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården 2008 24 800 000 euro som riktas till genomförandet av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 13 september 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Kanslichef
Kari Välimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.