852/2007

Given i Helsingfors den 18 september 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002) i bilaga I punkterna 0 och 28, sådana de är i bilaga 1, punkt 0 i förordning 1196/2005 och punkt 28 i förordning 24/2007, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 28 september 2007.

Helsingfors den 18 september 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överinspektör
Päivi Yrjönen

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.