845/2007

Given i Helsingfors den 11 september 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut,

ändras i tabellen i bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning av den 7 april 2006 omtraktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning (274/2006) punkterna 1, 9, 13 och 22 som följer;Denna förordning träder i kraft den 24 september 2007.

Helsingfors den 11 september 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överinspektör
Päivi Yrjönen

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.