832/2007

Given i Helsingfors den 23 augusti 2007

Försvarsministeriets förordning om ändring av 16 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 4 april 2006 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 16 § som följer:

16 §
Gruppolycksfallsförsäkring

Försvarsmakten anskaffar hos Statskontoret förmåner som motsvarar en gruppolycksfallsförsäkring för dem som hör till krishanteringsorganisationen med tanke på dödsfall genom olyckshändelse och bestående men till följd av olyckshändelse.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 23 augusti 2007

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som personaldirektör
Pasi Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.