803/2007

Given i Helsingfors den 24 augusti 2007

Lag om ändring av 1 § i lagen om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 februari 2000 om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden (196/2000) 1 § som följer:

1 §
Undersökning av statsrådsmedlemmarnas och de högsta laglighetsövervakarnas ämbetsåtgärder

Bestämmelserna i 2 kap. tillämpas vid undersökning av lagligheten av statsrådsmedlemmarnas, statsrådets justitiekanslers, biträdande justitiekanslerns och dennes ställföreträdares samt riksdagens justitieombudsmans, de biträdande justitieombudsmännens och ställföreträdaren för de biträdande justitieombudsmännens ämbetsåtgärder (ministeransvarighetsärende).


Bestämmelser om när denna lag träder i kraft utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 102/2003
GrUB 5/2005
RSv 111/2005
VLF 1/2007
GrUB 2/2007
RSk 11/2007

Helsingfors den 24 augusti 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.