799/2007

Given i Helsingfors den 9 augusti 2007

Undervisningsministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande under läroavtalsutbildningens teoretiska studier

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 39 § i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesutbildning (630/1998):

1 §
Dagpenning, familjebidrag och inkvarteringsersättning

En studerande i läroavtalsutbildning har för den tid som han eller hon deltar i teoretisk undervisning rätt att få:

1) 15 euro i dagpenning för varje undervisningsdag som ersättning för inkomstbortfall;

2) 17 euro i familjebidrag för varje undervisningsdag, om den studerande har barn under 18 år att försörja;

3) 8 euro i inkvarteringsersättning, om undervisningen ordnas utanför hemorten eller läroavtalsorten.

2 §
Reseersättning

En studerande har rätt att få reseersättning den dag den teoretiska undervisningen börjar och slutar, om resan till undervisningsplatsen i ena riktningen är över 10 kilometer, och dessutom varje vecka, om undervisningen varar över en vecka.

Av särskilda skäl kan reseersättning enligt 1 mom. betalas dagligen, om den studerande är inkvarterad i sitt hem. Om den studerande får ersättning för dagliga resekostnader, har han eller hon inte rätt till inkvarteringsersättning.

Reseersättning betalas endast för resa i hemlandet och enligt det billigaste färdsättet mellan undervisningsplatsen och hemmet eller läroavtalsplatsen från den faktiska platsen för avfärden samt återresan.

3 §
Examenstillfälle och yrkesprov

En studerande har rätt att få de förmåner som avses i denna förordning även då han eller hon deltar i ett examenstillfälle för fristående examen eller yrkesprov.

4 §
Hemort och läroavtalsort

I denna förordning avses med hemort studerandens hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994) och med läroavtalsort den kommun där den av arbetsgivaren anvisade arbetsplatsen finns och där studeranden utför studier som är förenade med praktiska arbetsuppgifter.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning av den 27 november 2001 om studiesociala förmåner som hör till läroavtalsutbildningen under de teoretiska studierna (1130/2001).

Helsingfors den 9 augusti 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Undervisningsråd
Arja Mäkeläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.