786/2007

Given i Helsingfors den 26 juli 2007

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i statsrådets förordning av den 4 april 2007 om statsrådets kansli (393/2007) 7 § som följer:

7 §
Titlar

Den tjänsteman som är chef för en avdelning har titeln överdirektör. Chefen för EU-sekretariatet har titeln statssekreterare för EU-ärenden och biträdande chefen för EU-sekretariatet titeln understatssekreterare för EU-ärenden. Chefen för ekonomiska rådet har titeln understatssekreterare för ekonomiska ärenden. En i 6 § 2 mom. avsedd tjänsteman som bistår statsministern i internationella frågor kan ha titeln understatssekreterare för utrikesärenden.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 juli 2007

Statsministerns ställföreträdare, Minister
Jyrki Katainen

Äldre regeringssekreterare
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.