782/2007

Given i Nådendal den 27 juli 2007

Lag om ändring av 1 § i lagen om polisutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 februari 2005 om polisutbildning (68/2005) 1 § 3 mom. som följer:

1 §
Enhet som ansvarar för polisutbildningen

De riksomfattande enheterna inom polisen och de polisenheter som polisens högsta ledning särskilt förordnar svarar för sin del inom sitt eget verksamhetsområde för utvecklandet och ordnandet av utbildningen på riksomfattande och regional nivå samt för forskningsverksamheten.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

RP 4/2007
FvUB 3/2007
RSv 6/2007

Nådendal den 27 juli 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.