779/2007

Given i Helsingfors den 16 juli 2007

Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av 9 § 4 mom. i handels- och industriministeriets förordning om sötningsmedel för användning i livsmedel och alkoholdrycker

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 9 § 4 mom. i handels- och industriministeriets förordning av den 18 februari 2005 om sötningsmedel för användning i livsmedel och alkoholdrycker (117/2005).


Denna förordning träder i kraft den 31 juli 2007. Förordningen tillämpas dock från den 1 mars 2007.

Kommissionens direktiv 2006/52/EG (32006L0052), EUT nr L 204, 26.7.2006, s. 10

Helsingfors den 16 juli 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Liisa Rajakangas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.