778/2007

Given i Helsingfors den 19 juli 2007

Statsrådets förordning om ändring av 20 § 3 mom. i körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 20 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 806/2002, som följer:

20 §
Intagning av elever vid bilskola

Det som bestäms i 1 mom. om intagning av elever vid bilskola tillämpas inte på förarundervisning som meddelas personer som skall erhålla körrätt för fordon av klass CE eller C1E i samband med grundexamensutbildning för lastbilsförare som sker vid en läroanstalt under utbildningsstyrelsens tillsyn och som avses i 47 § 2 mom., och inte heller på förarundervisning av klass D eller D1 vid yrkesläroanstalter i samband med grundexamensutbildning för busschaufförer. Vid körundervisning med fordonskombination skall eleven ha körrätt för dragbil och vid körundervisning med buss skall eleven ha körrätt för fordon av klass C.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

Helsingfors den 19 juli 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd
Matti Roine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.