775/2007

Utfärdat i Helsingfors den 5 juli 2007

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om bekämpning av ljus ringröta på potatis 38/07 5.7.2007 1.8.2007

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Lappviksgatan 1, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 772 005.

Rådets direktiv 93/85/EEG (31993L0085); EGT nr L 259, 18.10.1993, s. 1
Kommissionens direktiv 2006/56/EG (32006L0056); EGT nr L 182, 4.7.2006, s. 1

Helsingfors den 5 juli 2006

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Marja Savonmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.