774/2007

Given i Helsingfors den 28 juni 2007

Arbetsministeriets förordning om ändring av förordningen om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen

I enlighet med arbetsministeriets beslut

ändras 2 § i arbetsministeriets förordning den 14 december 2005 om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen (1033/2005) som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka arbetsförvaltningen tar ut fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är

1) registrering av personalfonder 300 euro,

2) registrering av en personalfonds stadgeändring 200 euro,

3) andra ändringar i registret över personalfonderna än sådana som nämns i 1 och 2 punkten 50 euro,

4) utdrag ur personalfondsförteckningen eller stadgarna 15 euro,

5) utdrag ur personalfondsförteckningen och stadgarna 30 euro,

6) beslut om godkännande av förvärvsarbete 20 euro, samt

7) intyg över lönegarantiregister 30 euro.


Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2007 och gäller till den 31 december 2007.

Helsingfors den 28 juni 2007

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Överinspektör
Heidi Nummela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.