770/2007

Given i Helsingfors den 5 juli 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 2―5 § i jord- och skogsbruksministeriet förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan den lyder delvis ändrad i lagen 423/2007:

1 §

Med denna förordning upphävs 2―5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 20 december 2002 om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (1363/2002).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2007.

Helsingfors den 5 juli 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lantbruksråd
Taina Vesanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.