767/2007

Givet i Helsingfors den 19 juni 2007

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om restriktiva åtgärder mot Iran

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att straff för överträdelser av följande förordning om Iran bestäms i 46 kap. 1―3 § i strafflagen: rådets förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran; EUT nr L 103, 20.4.2007, s. 1. Om förverkandepåföljder bestäms i 10 kap. i strafflagen.

Rådets förordning trädde i kraft samma dag som den offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.

Helsingfors den 19 juni 2007

Utrikesminister
Ilkka Kanerva

Tf. lagstiftningssekreterare
Juha Rainne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.