760/2007

Utfärdat i Helsingfors den 26 juni 2007

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om production och saluföring av plantmaterial för köksväxter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av JSM:s beslutom production och saluföring av plantmaterialför köksväxter 39/07 26.6.2007 10.7.2007

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Lappviksgatan 1, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 02077 2005.

Kommissionens direktiv 2006/124/EG (32006L0124); EUT nr L 339, 6.12.2006, s. 12

Helsingfors den 26 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Tuula Mäki-Valkama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.