759/2007

Given i Helsingfors den 2 juli 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av riktat fiske efter vassbuk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland

Jord och skogsbruksministeriet har med stöd 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §

Riktat fiske efter vassbuk och fiske med trålfiskeredskap med under 32 millimeters maskstorlek förbjuds för fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland inom det i jord- och skogsbruksministeriets förordning (526/2007) om användningen av Finlands vassbukskvot år 2007 1 § 1 punkt nämnda området på grund av att den för området fastställda maximifångsten av vassbuk har fyllts.

Förvaring av fångst som fångats i ett riktat fiske efter vassbuk eller fiske med trålfiskeredskap med under 32 millimeters maskstorlek och inom förbudsområdet (ICES delområden 22―28 samt delområde 29 söder om breddgraden 59° 30'N) ombord på ovan i 1 mom. avsedda fartyg samt omlastning och landning av sådan fångst från fartygen är förbjuden efter att denna förordning trätt i kraft.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2007 och gäller till den 31 december 2007.

Helsingfors den 2 juli 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Fiskeriöverinspektör
Jarmo Vilhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.