Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

743/2007

Given i Helsingfors den 29 juni 2007

Lag om ändring av 2 a kap. 10 § i lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 a kap. 10 § i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979), sådan den lyder i lag 389/1995, ett nytt 3 mom. som följer:

2 a kap.

Bedrivande av direkt försäkring utomlands

10 §

Vid införsel av ett motorfordon till Finland är risken med avvikelse från 1 mom. 2 punkten belägen i Finland under en period av 30 dagar från det att fordonets köpare accepterade leveransen.


Denna lag träder i kraft den 4 juli 2007.

RP 20/2007
KoUB 2/2007
RSv 8/2007

Helsingfors den 29 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.