722/2007

Given i Helsingfors 14 den juni 2007

Inrikesministeriets förordning om utbildning för säkerhetskontrollörer vid gränsbevakningsväsendet

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 67 § 2 mom. i gränsbevakningslagen av den 15 juli 2005 (578/2005):

1 §
Tillämpningsområde

En säkerhetskontroll av gränsbevakningsväsendets lokaler eller områden enligt 67 § i gränsbevakningslagen (578/2005) kan utföras antingen av en gränsbevakningsman eller av en säkerhetskontrollör som polisen godkänt för uppgiften och som genomgått utbildning för säkerhetskontrollörer enligt vad som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet. I denna förordning föreskrivs om utbildning för säkerhetskontrollörer.

2 §
Antagning till utbildning

Till utbildningen för säkerhetskontrollörer antas endast personer som till sina egenskaper lämpar sig väl för uppgifterna och som har för avsikt att utföra uppgifter som säkerhetskontrollörer inom gränsbevakningsväsendet.

3 §
Ordnande av utbildning

Gräns- och sjöbevakningsskolan svarar för anordnandet av utbildningen för säkerhetskontrollörer enligt de närmare föreskrifter om innehållet i utbildningen och studiernas omfattning som meddelas av staben för gränsbevakningsväsendet. Staben för gränsbevakningsväsendet meddelar också närmare föreskrifter om behörigheten för de lärare som utbildar säkerhetskontrollörer vid gräns- och sjöbevakningsskolan.

4 §
Utbildningens innehåll och omfattning

I utbildningen för säkerhetskontrollörer ingår utbildning i juridiska frågor samt inlärning av och övning i praktiskt arbete som hänför sig till uppgiften, på så sätt att den som genomgått utbildningen känner till de viktigaste rättsregler som gäller säkerhetskontrollörens uppgifter, behärskar de praktiska åtgärder som uppgiften förutsätter och i den omfattning uppgiften kräver är förtrogen med bestämmelserna om arbetarskydd.

5 §
Godkännande av utbildning som genomgåtts någon annanstans

Gräns- och sjöbevakningsskolan kan som utbildning för en säkerhetskontrollör också godkänna sådan utbildning för säkerhetskontrollörer som givits vid en annan läroanstalt eller på någon annan kurs, om utbildningens omfattning och innehåll uppfyller kraven i denna förordning. Utbildning som givits någon annanstans kan kompletteras på det sätt som gräns- och sjöbevakningsskolan kräver.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Helsingfors den 14 juni 2007

Inrikesminister
Anne Holmlund

Överinspektör
Katriina Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.