692/2007

Given i Helsingfors den 14 juni 2007

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i folkhälsoförordningen

I enlighet med statsrådets förordning, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i folhälsoförordningen av den 21 augusti 1992 (802/1992) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 633/1997, som följer:

3 §

I 14 § 1 mom. 6 punkten i folkhälsolagen avsedda läroanstalter är läroanstalter enligt lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), gymnasielagen (629/1998) och 2 § 3 och 5 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt högskolor enligt yrkeshögskolelagen (351/2003), universitet enligt 1 § i universitetslagen (645/1997), läroanstalter inom polisbranschen enligt lagen om polisutbildning (68/2005), läroanstalter enligt lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006), räddningsinstitut enligt lagen om Räddningsinstitut (607/2006) samt läroanstalter som ger yrkesinriktad grundutbildning inom räddningsområdet enligt 15 § 2 mom. i räddningslagen (468/2003).

Såsom studerande vid en läroanstalt anses en studerande vid en läroanstalt enligt 1 mom. som studerar i en utbildning som enligt lagen om studiestöd (65/1994) berättigar till studiestöd. Kommunen kan, om den så önskar, ordna studerandehälsovård även för andra än ovan avsedda studerande.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Helsingfors den 14 juni 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Päivi Kaartamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.