684/2007

Given i Helsingfors den 14 juni 2007

Statsrådets förordning om ändring av 48 och 51 § i förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 48 § 3 mom. och 51 § 3 mom., sådana de lyder, 48 § 3 mom. i förordning 1242/1999 och 51 § 3 mom. i förordning 109/2001, som följer:

48 §
Förflyttningstillstånd

3. Förflyttningstillstånd ges för den tid användningsbehovet kräver. Utan synnerligen vägande skäl får tillståndet inte ges för en längre tid än sju dagar. Som ett sådant synnerligen vägande skäl kan betraktas det att behandlingen av ett ärende som gäller bilbeskattning inte är slutförd, men inte det att fordonet är i tävlingsbruk.


51 §
Fordon som har registrerats i länder som anslutit sig till Genève- och Wienkonventionerna

3. Ett fordon registrerat i en EES-stat får användas i Finland under 30 dagar efter det att fordonet införts utan att registrera fordonet här. Fordonets förare skall för en myndighet som övervakar trafiken påvisa tidpunkten för införseln genom tullverkets anteckningar i anmälan om ibruktagande av fordonet eller något annat dokument. Om det däremot är fråga om ett fordon för vilket bilskatt skall betalas, får i en EES-stat registrerat fordon användas här under den i bilskattelagen avsedda tiden för skattefri användning och under de sju dagar som följer efter det. Fordonets förare skall då påvisa rätten till skattefri användning för en myndighet som övervakar trafiken genom en av tullverket bekräftad anmälan om ibruktagande av fordonet.Denna förordning träder i kraft den 25 juni 2007.

Helsingfors den 14 juni 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.