Ursprungliga författningar: 2007

619/2007
Lag om ändring av utlänningslagen
618/2007
Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
617/2007
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av normen 1 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar i landskapet Åland
616/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
615/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsstiftelsers beräkningsgrunder enligt lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare för fastställande av korrigeringsavgift i fråga om årspremier
614/2007
Statsrådets förordning om offentlig upphandling
613/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitieministeriet
612/2007
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
611/2007
Riksdagens beslut om ändring av 5 § i reglementet för Riksdagsbiblioteket
610/2007
Riksdagens beslut om upphävande av instruktionen för statsrevisorerna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.