553/2007

Given i Helsingfors den 11 maj 2007

Lag om upphävande av 45 kap. 26 a § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 45 kap. 26 a § i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådan paragrafen lyder i lag 515/2003 och 776/2005.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 264/2006
FsUB 2/2006
RSv 298/2006

Helsingfors den 11 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.