545/2007

Given i Helsingfors den 11 maj 2007

Lag om ändring av 53 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 53 § i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) en ny 7 punkt, i stället för den 7 punkt som upphävts genom lag 716/2004, som följer:

53 §
Vissa skattefria kapitalinkomster

Skattepliktig inkomst är inte


7) de förmåner som erhållits med stöd av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007),Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom förordning av statsrådet.

RP 177/2006
JsUB 18/2006
RSv 280/2006

Helsingfors den 11 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.