521/2007

Given i Helsingfors den 3 maj 2007

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets förordning av den 18 juni 2003 on kosttillskott (571/2003) i bilaga 2 i avsnitt "A. Vitaminer" rubriken "10. FOLSYRA", och

fogas till i bilaga 2 en ny rad under rubriken "10 FOLAT" samt till förteckningen i avsnitt "B. Mineralämnen" före "kopparkarbonat", som följer:

Bilaga 2

Kemiska föreningar som användas som källor till de vitaminer och mineralämnen som nämns i bilaga 1

A. Vitaminer


10. FOLAT


b) kalcium-L-metylfolat


B. Mineralämnen


– järn(II)bisglycinat


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

Kommissionens direktiv 2006/37/EG (32006L0037); EUT nr L 94, 1.4.2006, s. 32-33.

Helsingfors den 3 maj 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Handelsråd
Leena Mannonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.