491/2007

Given i Helsingfors den 12 april 2007

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras 2 § i statsrådets förordning av den 27 september 2001 om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (823/2001), som följer:

2 §
Jaktlicensavgift

Jaktlicensavgiften enligt 4 § 1 mom. lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift är för varje fällt hjortdjur:

1) en fullvuxen älg 120 euro
2) en älgkalv 50 euro

3) en fullvuxen dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort eller skogsvildren 17 euro

4) en kalv av dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort eller skogsvildren 8 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 april 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Sami Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.