474/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 30 kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 30 kap. i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) en ny 10 a § som följer:

30 kap.

Om näringsbrott

10 a §
Revisionsbrott

Den som bryter mot bestämmelsen om upprättande av revisionsberättelse i 15 § i revisionslagen (459/2007) skall, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för revisionsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.