244/2007

Given i Helsingfors den 1 mars 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) 3 punkten i del I av bilaga 1 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2007.

Kommissionens direktiv 2006/20/EG (32006L0020); EGT nr L 48, 18.2.2006, s. 16

Helsingfors den 1 mars 2007

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.