196/2007

Given i Helsingfors den 15 februari 2007

Undervisningsministeriets förordning om bestämmande av priset per enhet för privat gymnasieutbildning som ordnas utomlands

I enlighet med undervisningsministeriets beslut, fattat med stöd av 18 § 2 mom. i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998), sådant det lyder i lag 1230/2006, och med stöd av 6 a § i förordningen av den 6 november 1998 med samma namn (806/1998), sådan den lyder i förordning 5/2007, föreskrivs:

1 §

Såsom det pris per enhet som skall läggas till grund för statsandelen till en privat anordnare av gymnasieutbildning bestäms det genomsnittliga belopp för priserna per enhet som statsrådet har fastställt för gymnasieutbildning med stöd av 16 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998), om inte något annat bestäms nedan.

Priset per enhet för en anordnare av gymnasieutbildning sänks med 20 procent när undervisningen ordnas i Spanien.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

Helsingfors den 15 februari 2007

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Lauri Liusvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.